תקנון שימוש ומדיניות פרטיות

מדיניות האתר והחברה

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חגור שכתובתו http://hagor.co.il (להלן: “האתר“) המנוהל ומופעל על-ידי חברת חגור תעשיות בע”מ, ח.פ. 51-0856313 מרחוב שנקר 13 פתח תקוה  (“החברה“). האתר מהווה חנות וירטואלית למכירת מוצרים שונים אותם משווקת החברה.

הגישה לאתר והשימוש בו כפופים לתקנון זה (להלן: “התקנון“), המסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמש באתר (להלן: “משתמש” או “לקוח” “אתה“). הרישום לאתר או עצם השימוש בו מעיד על הסכמת המשתמש לתקנון, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותו בקפידה.

ביצוע הזמנה באתר

כדי לבצע הזמנה של מוצר יש לבחור את המוצר ולהקליד בדף הפעולה פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. לאחר מילוי כל הפרטים הופך הגולש ל”קונה”. החברה לא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תישא בכל הוצאה הקשורה לכך.

 1. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפויה להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 1. תנאי מקדמי לביצוע רכישה באתר הינו אישור חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב המשתמש לביצוע התשלום.
 1. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע עסקאות אימות (j5) בכרטיס האשראי של המשתמש. עסקת האימות נועדה לוודא את תקינות כרטיס האשראי של המשתמש והאפשרות לסליקה לפי תחזית של סכום העסקה. יודגש, כי בעת ביצוע עסקת האימות לא מתבצע חיוב כספי בפועל, אולם סכום זה יורד מהאובליגו (תקרת האשראי) של כרטיס האשראי.
 1. אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בדואר אלקטרוני בתוך עד 72 שעות ממועד אישור ההזמנה.
 1. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.
 1. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה, לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום על ידי המשתמש וחברת האשראי. בכל מקרה, יחושבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. ללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה, תהא ההזמנה בטלה, והחברה לא תהיה מחויבת כלפי המשתמש או כל צד ג’ כלשהו בשום דרך, לרבות לא בשמירת המוצר במלאי החברה.
 1. החברה לא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תישא בכל הוצאה הקשורה לכך.
 1. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה, ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.
 1. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני האתר. החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

מחיר המוצרים, מבצעים והנחות

 1. מחיר המוצרים כולל מע”מ בהתאם לשיעורו הקבוע בחוק אותה העת, אך אינו כולל דמי משלוח. עלות דמי המשלוח משתנה בהתאם לסוג ההזמנה, כמות ההזמנה, סוג המוצר ועוד, כאשר דמי המשלוח ייקבעו במועד ההזמנה.
 1. החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.
 1. ככלל לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת). בכלל זה, לא ניתן יהיה לממש קופונים המקנים הנחה ו/או הטבה כלשהי בגין פריטים בסייל. תנאי המימוש של קופונים ו/או מבצעים מתחלפים כפי שיפורט עם פרסום הקופון ו/או המבצע. תשומת לב כי ניתן לממש קופונים רק ברכישה באתר.
 1. מובהר כי במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה או תוך שימוש בקופון, הסכום שיוחזר ללקוחה יהיה הסכום ששילמה בפועל לאחר הנחה/הטבה, לא יינתן החזר על קופונים.
 1. המבצעים המתפרסמים באתר, תקפים לאתר בלבד.

אספקה

 1. החברה תדאג לספק את המוצר לכתובת שצוינה בהזמנה או לסניף הדואר ביישוב עד לא יאוחר מ –  7 ימי עסקים מיום קבלת אישור מחברת האשראי בדבר קבלת מלוא התשלום בגין המוצר.
 1. החברה אינה ולא תהא בשום נקודת זמן שהיא אחראית על עיכובים של חברת השילוח ו/או דואר ישראל, לפי העניין, ובכל מקרה זמן האספקה הינו זמן משוער וכי ייתכנו שינויים אשר אינם תלויים בחברה אלא קשורים ל”כח עליון”, מלחמה, שביתה, סגר, כמות ההזמנה, ועוד. ימים אלה לא יבואו במניין ימי העסקים כאמור בתקנון זה ומועד האספקה ידחה לאותו מספר הימים.
 1. כמו כן, מוסכם בזאת כי באזורים בהם תהא רגישות ביטחונית או כל מניעה אחרת לאספקת הסחורה לכתובת הלקוח, תהא החברה רשאית לספק את המוצר למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש.
 1. דמי המשלוח הינם כוללים מע”מ ויתווספו לתשלום עבור ההזמנה.
 1. בכל מקרה של עיכוב באספקה של מוצר מעבר למועד האספקה כאמור בתקנון זה, תיידע החברה את מועד האספקה החדש כל עוד מועד זה אינו מאוחר ב- 14 ימי עסקים נוספים. במקרה של עיכוב באספקת המוצר לא תהא לרוכש כל טענה מכל מין ו/או סוג שהוא ביחס לעיכוב באספקת המוצר.
 1. באחריות הלקוח לוודא מראש ולפני ההגעה לחברה כי אכן המוצר קיים במלאי וזמין לאיסוף, והחברה תשריין את המוצר עבור הלקוח רק אם נעשתה הזמנה ובוצע תשלום בפועל באמצעות האתר ולא ע”י שיחה טלפונית.

מדיניות ביטול עסקה

 1. משתמש אשר ערך הזמנה באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) והתקנות שהותקנו על פיו, זאת במתן הודעה לחברה כנדרש על פי החוק, לרבות באמצעות דוא”ל לכתובת של החברהservice@hagor.co.il  וזאת בתוך החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר, המאוחר מבין השניים, כשהוא באריזתו המקורית כאשר לא נעשה שימוש במוצר כלל, ללא הסרת תווית, העתק מהחשבונית בגין המעידה על רכישת המוצר באתר, שווי המוצר עולה על 50 שקלים חדשים. הודעת הביטול תכיל את הפרטים הבאים: שם מלא, טלפון ליצירת קשר, כתובת , כתובת דואר אלקטרוני. הוצגה החשבונית המקורית בגין התשלום עבור המוצר.
 1. במקרה של רכישת נעליים/ביגוד זכות הביטול הינה עד ולא יאוחר שני ימי עסקים מרגע קבלת המוצר. במקרה של מוצרים אחרים עד ולא יאוחר מ- 14 ימים ממועד קבלת המוצר.
 1. במקרה של ביטול תהא החברה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר (לא כולל דמי אספקה) או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.
 1. כל  החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 1. הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק ובין השאר, במקרים הבאים: מוצרים שהוזמנו והורכבו במיוחד בעבור הצרכן עקב ההזמנה ו/או מוצרים אשר פורקו והורכבו (לדוגמא: אוהל, גריל, ערסל וכו’).
 1. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח.
 1. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 1. החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה ע”י המשתמש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות הוראות הכביסה ו/או כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש במוצר.
 1. בהתאם להנחיות משרד הבריאות פריטי מסוימים (כגון הלבשה תחתונה ובגדי ים) – לא ניתנים להחזרה/החלפה כאשר במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו למשתמש בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה (“אי התאמה”) תשיב החברה את מלוא הסכום ששולם על ידי המשתמש כולל דמי האספקה וזאת בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בחזרה מאת המשתמש.
 1. במידה ויעכבו ו/או ימנעו גורמים או אירועים, שאינם בשליטת החברה, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או במערכות התקשורת בהשלמת תהליך הרכישה, רשאית החברה להודיע על ביטול העסקה (כולה או חלקה). במקרה זה תשיב החברה למשתמש כל סכום ששולם על ידו בגין עסקה זו (כולה או חלקה), או תבטל את פעולת חיוב הכרטיס ו/או כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה.
 1. במידה ותחול טעות בהדפסה ו/או טעות סופר ו/או פליטת קולמוס בתיאור המוצר ו/או מחירו ו/או מועדי האספקה ו/או בכל מידע אחר לגביו, רשאית החברה לבטל את העסקה שבוצעה ולבטל את פעולת חיוב הכרטיס ו/או כרטיס האשראי של המשתמש או להשיב למשתמש כל סכום ששולם על ידו בגין עסקה זו.
 1. במקרה בו תחול טעות בפרסום מוצר לגבי תיאורו או מחירו או לחילופין התגלה כי הפרטים אשר מלואו באתר על ידי המשתמש אינם נכונים הרי שבמקרים אלה תהא רשאית חברה לבטל את העסקה.

שירות לקוחות

כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר, לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ”ב ניתן לפנות אל חגור בדואר אלקטרוני: service@hagor.co.il  או בטלפון מס’ 1700-707-880.

קניין רוחני

 1. כל הזכויות, לרבות זכויות קניין רוחני באתר בשירותים בתכנים בעיצובים ביישומים בכלים וברכיבים אחרים באתר הינן של החברה ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לחברה להשתמש בהם. המונחים “תוכן” או “תכנים” פירושם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות (אך לא רק): כל מסמך, רשומה, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קולי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשקי משתמש, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית; והכל, בכל מדיום שהוא.
 1. החברה מעניקה בזאת למשתמש רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה או להמחאה, לעשות שימוש אישי באתר , אך ורק לצורך רכישת מוצרי החברה ובהתאם ובכפוף להוראות האתר והתקנון ותנאי הרכישה והשימוש. מעבר לאמור לעיל, החברה לא מעניקה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם האתר על כל הנובע ו/או הקשור בכך.
 1. מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים לחברה לפי כל דין, החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לחסום את השימוש של המשתמש באתר בכל עת וללא התראה מוקדמת, לרבות במקרה בו המשתמש או מי מטעמו ביצע איזה מהמעשים הבאים: (א) מעשה בלתי חוקי; (ב) הפרת תנאי מהתקנון; (ג) מסירת פרטי זיהוי שגויים בעת ההרשמה או לאחר מכן; או (ד) מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים או בפעילות התקינה של האתר.

שימוש אסור באתר

 1. בעשותו שימוש באתר, הלקוח מתחייב, בין היתר, כי בעת השימוש באתר ובשירותים, לא יעשה ולא יאפשר לאחרים לעשות איזו מהפעולות הבאות: (א) שימוש באתר לצורך פרסומות ו/או צרכים/תכנים מסחריים (ב) שימוש בשמות ובסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים: (ג) שימוש באתר באופן המשנה את עיצוב האתר או מחסיר תכנים כלשהם, לרבות באתר, מבלי לקבל את הסכמת החברה ו/או את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין (ד) הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים ( (ה) העתקה, עריכה מחדש או פרסום של תכנים המופיעים באתר (ו) העברה בדרך כלשהי של תכנים מהאתר (ז) הפצת “דואר זבל” או כל שימוש שנועד להתחקות או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא (ח) שימוש מטעם אדם אחר, התחזות לאחר או שימוש בנתונים של אחר, לרבות בכרטיס של אחר ו- (ט) כל פעולה שהינה בניגוד להוראות הדין, או שיש בה כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים; וכן הלקוח לא יאפשר לאחרים לעשות איזה מהפעולות האמורות לעיל.

מדיניות פרטיות

 1. החברה כמי שמנהלת ומפעילה את האתר מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, ותפעל בהתאם למדינית הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין.
 1. מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתקנון האתר. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות בין היתר בשים לב לשינוי בהוראות הדין החלות בהקשר זה. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר
 1. למעט אם הוגדר אחרת, למונחים המוגדרים בתקנון תהיה משמעות זהה, כפי שזו מתוארת בתקנון.
 1. מדיניות הפרטיות המלאה שלנו נועדה לספק לך תמונה רחבה וטובה ככל הניתן בקשר למידע האישי שנאסף על ידינו והאופן שבו אנחנו משתמשים בו ושומרים עליו. החברה מתחייבת כי היא נוקטת ותמשיך לנקוט במגוון רחב של אמצעים שמטרתם להבטיח שהמידע האישי שלך יהיה מוגן, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות הדין החלות בהקשר זה.
 1. המידע שאנו בחברה אוספים

אנו בחברה מעוניינים להבהיר לך מהו סוג המידע שאנו אוספים כאשר נעשה שימוש בשירותים שלנו. כיצד החברה אוספת אותו, עושה בו שימוש, משתפת אותו עם צדדים שלישיים, שומרת עליו, מעבדת אותו וכיוצ”ב. ככלל מטרת איסוף המידע הינה שיפור השירות והענקת שירות טוב יותר ככל שניתן.

במסגרת השימוש באתר או הרישום לשירותים המוצעים בו, הנך עשוי להתבקש למסור לחברה את הפרטים הבאים או חלקם אודותיך, לרבות שם, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, כתובת פרטית, כתובת בעבודה, פרטי כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. יודגש כי לא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה לחברה, וכי המידע נמסר ויימסר מרצונך ובהסכמתך המלאים.

כמו כן, בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, אופן שימושך באתר, כתובת ה-IP שלך, מיקומך, בתי עסק בהם אכלת, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד.

 1. השימוש במידע

השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, ובכפוף להוראות הדין החלות בהקשר זה, וזאת למטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את האתר והשירותים המוצעים בו; (ב) על מנת להעניק ללקוח שירות ולשמור איתו על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיני הלקוח בעת השימוש באתר לתחומי ההתעניינות שלו; וכן (ה) לכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון או במדיניות פרטיות זו.

 

 1. בטיחות המידע

בטיחות המידע האישי שלך כלקוח חשובה לנו. אנו פועלים לפי הסטנדרטים הקבועים בחוק ובהתאם להוראות הדין החלות בהקשר זה, כדי להגן על המידע האישי שהגשת לנו, הן בשלב ההעברה והן מהרגע שהוא התקבל. הפרטים והמידע אודותיך לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו. החברה עושה שימוש במערכות אבטחת מידע כדי למנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח שהאתר והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה, ובכפוף להוראות כל דין, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה.

על אף האמור לעיל, החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במקרים המפורטים להלן: (א) לנותני שירותים של החברה, על מנת שהחברה תוכל להעניק לך שירותים; (ב) במקרה שתפר את תקנון האתר או תבצע באמצעות האתר או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ג) אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; (ד) במקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר; (ה) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי; וכן (ו) במקרה של מכירת מניות החברה או עיקר נכסיה, ככל שהעברת המידע דרושה לצורך ביצוע עסקה כאמור.

שימוש ב-Cookies וכלי ניטור ומעקב של צדדים שלישיים

 1. האתר משתמש ב- ‘עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר במידה ועליך להירשם. המידע ב- Cookies מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 1. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

אתרים אחרים

האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט, אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה. מודגש כי כל אתר כזה של צד שלישי עשוי לאסוף את הנתונים האישיים שלך ולהשתמש בהם באופן שונה מהחברה. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על עמודים ואתרים כאמור. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי הפרטיות של החברה ועל כן החברה אינה נושאת באחריות לכל פעולה הקשורה למידע הנאסף באתרים אחרים.

 • אחריות ושיפוי

 1. השימוש באתר הוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. האתר, השירותים והתכנים באתר מוצעים כמות שהם (As Is), ללא אחריות מכל סוג שהוא. אלא אם נאמר במפורש אחרת בתקנון זה או בתנאי השימוש, החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לכל תוצאה שתנבע מהשימוש באתר בשירותים, לרבות כתוצאה מהסתמכות על המידע המפורסם באתר (בין אם פורסם על ידי החברה או צדדים שלישיים). לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה ו/או עילת תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר לאתר, לרבות זמינות התכנים בהם, תקלות, תוצאות השימוש בו וכיוצא באלה, וככל שיש או שעשויה להיות למשתמש כל טענה כאמור, בין אם ידועה לו ובין אם תיוודע לו בעתיד, הוא מוותר עליה באופן בלתי חוזר.
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי שימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי הוראות תקנון זה, יקנו לחברה את הזכות לבטל את ההזמנה שבוצעה שלא על פי התקנון כאמור.
 1. כל מוצר מגיע עם תעודת אחריות חיצונית לאריזתו המקורית תנאי האחריות ייקבעו ע”ג תעודת האחריות לגבי כל מוצר בנפרד. תעודת האחריות מפורסמת בגין כל מוצר ומוצר באתר.
 1. האחריות אינה מכסה נזקים שנגרמו למוצרים במהלך המשלוח ו/או ההובלה. בנוסף, אין לחברה אחריות על שבר מכל סוג שהוא ו/או שחיקה ו/או קרע במוצרי החברה למיניהם, לרבות ומבלי לגרוע: תלבושות, אוהלים, תרמילים ותיקים. . כמו כן, החברה לא תהא אחראית לנזקים הנובעים משימוש לא נכון ו/או בלתי סביר ו/או בלאי טבעי ו/או תיקון במוצר שלא על ידי מתקן מורשה מטעם החברה ו/או טיפול מכל סוג שהוא במוצר על ידי צד שלישי.

יא’. הודעה והסרה

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר, בין היתר, תכנים אשר לטענת צדדים שלישיים מפרים את זכויות הקניין הרוחני שלהם או זכויות אחרות.
 1. אם הנך סבור כי תוכן מסוים המופיע באתר מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך או של צד שלישי או מפר הוראה אחרת מתקנון זה, הנך מתבקש לפנות לחברה בדואר אלקטרוני ולציין את הפרטים הבאים: (א) פרטיך המלאים ופרטי ההתקשרות עמך (שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני); (ב) זיהוי מדויק של התוכן שלטענתך מפר זכויות והסבר מפורט כיצד הוא מפר זכויות; ו- (ג) הצהרה חתומה שלך, כי למיטב ידיעתך המידע שנמסר על ידך מלא ונכון. החברה תגיב לפי שיקול דעתה לאחר בחינת הדברים ושומרת על זכותה לקבל הבהרות ו/או פרטים נוספים ממך בקשר עם האמור טרם גיבוש החלטה.

כללי

 1. החברה עשויה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה והעיצוב שלהם, את היקפם וזמינותם של המוצרים, ותהיה רשאית לגבות תשלום בעד שירותים כאלה או אחרים בגין מכירת ו/או אספקת המוצרים לפי שיקול דעתה הבלעדי, או לשנות כל דבר ו/או היבט אחר הכרוך באתר (לרבות הפסקה מוחלטת של מכירת המוצרים ו/או מתן השירותים הניתנים ביחס לאלה), והכל כאמור – מבלי להודיע על כך מראש. מעצם טיבם, שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות ובאי-נוחות. לא תהיה ללקוח ו/או למי מטעמו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם.
 1. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות התקנון, כולן או מקצתן, ללא צורך במתן הודעה מראש. כל עדכון לתקנון יחייב את כל משתמשי האתר החל ממועד פרסומו באתר.
 1. על השימוש באתר, לרבות כל סכסוך, מחלוקת או הליך משפטי הקשור לתקנון זה, תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל הליך משפטי הנוגע לשימוש באתר או לתקנון זה, תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו.
 1. התקנון מהווה את ההסכם המשפטי המלא בינך ובין החברה בקשר לשימוש שלך באתר, ולביצוע רכישת המוצרים בכפוף להוראותיו.
 1. במידה וייקבע שחלק כלשהו מהתקנון אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר התקנון יישאר בתוקפו ככתבו וכלשונו.